Конфиденциалност

Вашата конфиденциалност в интернет е много важна за Маркет ЛИНКС.

Задължени сме да запазим конфиденциалността на личната информация, която доброволно предоставяте, за да може да участвате в нашите изследвания. Съхраняваме и предпазваме личната ви информация по възможно най-добрия начин, като използваме най-сигурните методи, процедури, софтуерни и хардуерни техники.

Информацията, която изискваме от вас, при регистрацията в панела на Маркет ЛИНКС (име, пол, дата на раждане, населено място, имейл) е удостоверяваща вашата самоличност.

С участието ви във всяко следващо проучване, информацията, която получаваме за вас е с цел допълване и развитие на профила ви. Това дава възможност за правилно таргетиране и участие в изследвания подходящи за вас.

Отговорите от проучванията, в които участвате, се обединяват с отговорите на другите участници. Всички отговори се предоставят статистически в общ анонимен вид на клиентите, което означава, че информацията по никакъв начин няма да дава лични данни за вас. Личната информация (пол, възраст, образование, населено място), служи за систематизиране на резултатите.

Вашият имейл, използваме, за да изпращаме покани за участие в нашите маркетингови проучвания, както и да ви известяваме за новости, свързани с Маркет ЛИНКС.

За да получите наградите си, от участията в нашия панел, използваме вашия адрес и име.

В изключителни ситуации (ако се изисква по закон, съдебна заповед и др.) личната ви информация, може да бъде предоставена на трета страна, за което ще бъдете своевременно уведомени.

С присъединяването си към панела на Маркет ЛИНКС, вие приемате условията за конфиденциалност. Ако се наложат промени, те ще бъдат описани и в случай, че продължите да сте участници в нашия панел, то вие автоматично се съгласявате с тях.