0%

ИМАТЕ ЛИ ПРОФИЛ В BG-MAMMA И ВЛИЗАТЕ ЛИ С НЕГО?

Един отговор

СРЕДНО ПО КОЛКО ЧАСА ДНЕВНО ПРЕКАРВАТЕ В:

Запишете бр. часове. Ако не посещавате запишете 0.

Кой / кои са другия / другите онлайн форуми/общности които посещавате?

Запишете

КАКВИ СА ПЪРВИТЕ ВИ АСОЦИАЦИИ С BG-MAMMA?

Запишете

КОИ 3 ПРИЧИНИ БИХТЕ ОПРЕДЕЛИЛИ КАТО ОСНОВНИ ЗА ВАС, ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ BG-MAMMA? МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ДО 3 ОТГОВОРА.

Моля, посочете до 3 отговора

ИМА ЛИ НЕЩО, КОЕТО СМЯТАТЕ, ЧЕ ВИ ЛИПСВА ВЪВ ФОРУМА? МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ДО 3 ОТГОВОРА.

ДО КАКВА СТЕПЕН ИМАТЕ ИЛИ НЯМАТЕ ДОВЕРИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО СЛЕДНИТЕ ТЕМИ ВЪВ ФОРУМА. ДАЙТЕ ВАШИТЕ ОТГОВОРИ ЗА ВСЕКИ РЕД.

МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ СКАЛАТА ОТ 0 – ИЗОБЩО НЯМАМ ДОВЕРИЕ ДО 10 ИМАМ ПЪЛНО ДОВЕРИЕ.

0-ИЗОБЩО НЯМАМ ДОВЕРИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-ИМАМ ПЪЛНО ДОВЕРИЕ
Здравословни проблеми и профилактика
Отзиви за лекари и здравни заведения
Бременност, майчинство, отглеждане и възпитание на деца
Образование / обучение
Красота, мода, козметика
Съвети за дома, домакинство, битови нужди
Кино, телевизия, филми, сериали, любими актьори
Литература
Семейни отношения
Кулинария, рецепти, хранителни продукти
Пазар, магазини, промоции, отзиви за магазини и изгодни покупки
Туризъм, пътувания
Финанси
Хоби и любими занимания
Спорт
Здравословно хранене и поддържане на фигурата
Мнения на експерти
Мнения и препоръки за продукти и услуги

А ДО КАКВА СТЕПЕН СЕ ДОВЕРЯВАТЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, КОЯТО НАМИРАТЕ ВЪВ ФОРУМА НА BG-MAMMA ОТ СТРАНА НА:

ОТГОВОР НА ВСЕКИ РЕД. МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ СКАЛАТА ОТ 0 (ИЗОБЩО НЯМАМ ДОВЕРИЕ) ДО 10 (ИМАМ ПЪЛНО ДОВЕРИЕ).

0-ИЗОБЩО НЯМАМ ДОВЕРИЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-ИМАМ ПЪЛНО ДОВЕРИЕ
Редовен, активен потребител
Новорегистриран потребител
Спонсорирано съдържание
Редакторско съдържание
Мнения на специалисти

А КЪДЕ ТЪРСИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, КОГАТО НЕ Я НАМИРАТЕ В BG-MAMMA?

Повече от един отговор

КОЛКО ЧЕСТО ПИШЕТЕ ВЪВ ФОРУМА?

Един отговор

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ВИ МОТИВИ ДА ПУБЛИКУВАТЕ/ПИШЕТЕ? МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ДО 2 ОТГОВОРА.

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ДО 2 ОТГОВОРА

ИМА ЛИ НЕЩО, КОЕТО БИ ВИ СТИМУЛИРАЛО ДА ПИШЕТЕ ПОВЕЧЕ? МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ДО 2 ОТГОВОРА.

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ДО 2 ОТГОВОРА

КАКВА Е ПРИЧИНАТА ДА НЕ ПИШЕТЕ? МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ДО 2 ОТГОВОРА.

Повече от един отговор

КОГАТО ТЪРСИТЕ ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ, ДОКОЛКО Е ВЕРОЯТНО ДА КЛИКНЕТЕ НА РЕЗУЛТАТ ОТ ФОРУМА НА BG-MAMMA?

МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ СКАЛАТА ОТ 0 ДО 10, КЪДЕТО 0 Е “НИКАК НЕ Е ВЕРОЯТНО”, А 10 Е “МНОГО ВЕРОЯТНО”.

КАКВА Е ВАШАТА ОБЩА ОЦЕНКА ЗА ФОРУМА НА BG-MAMMA?

МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ СКАЛАТА ОТ 0 ДО 10, КЪДЕТО 0 Е НАЙ-НИСКАТА, А 10 ВЪЗМОЖНО НАЙ-ВИСОКАТА ОЦЕНКА.

А ДО КАКВА СТЕПЕН СТЕ УДОВЛЕТВОРЕН ОТ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НАМИРАТЕ В BG-MAMMA:

МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ СКАЛАТА ОТ 0 ДО 10, КЪДЕТО 0 Е НАЙ-НИСКАТА, А 10 ВЪЗМОЖНО НАЙ-ВИСОКАТА ОЦЕНКА.

ДО КАКВА СТЕПЕН СТЕ СКЛОННИ ДА ПРЕПОРЪЧАТЕ ФОРУМА НА BG-MAMMA ЗА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТ, КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ СКАЛАТА ОТ 0 ДО 10, КЪДЕТО 0 Е “ИЗОБЩО НЕ ПРЕПОРЪЧВАМ”, А 10 Е “СЪС СИГУРНОСТ ПРЕПОРЪЧВАМ”

ДО КАКВА СТЕПЕН ОДОБРЯВАТЕ ИДЕЯТА ВЪВ ФОРУМА ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ ПОВЕЧЕ МНЕНИЯ И СТАНОВИЩА НА СПЕЦИАЛИСТИ?

МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ДО ТРИ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ, В КОИТО СМЯТАТЕ, ЧЕ ПОВЕЧЕ ЕКСПЕРТНИ МНЕНИЯ ЩЕ БЪДАТ ПО-ПОЛЕЗНИ ЛИЧНО ЗА ВАС?

В СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ФОРУМИ И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ДО КАКВА СТЕПЕН СМЯТАТЕ, ЧЕ ТОНЪТ ВЪВ ФОРУМА Е ПО-АГРЕСИВЕН ИЛИ ПО-ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕН?

МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ СКАЛАТА ОТ 1 ДО 5, КЪДЕТО 1 Е “ПО-АГРЕСИВЕН”, А 5-“ПО-ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕН”.

ТОВА СПИРА ЛИ ВИ ДА ПИШЕТЕ И ВЗИМАТЕ ПО-АКТИВНО УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМА ИЛИ НЕ?

ДО КАКВА СТЕПЕН СТЕ СЪГЛАСНИ ИЛИ НЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ?

МОЛЯ, ДАЙТЕ ВАШИТЕ ОТГОВОРИ ЗА ВСЕКИ РЕД КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ СКАЛАТА ОТ 0 – ИЗОБЩО НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН/СЪГЛАСНА ДО 10 НАПЪЛНО СЪГЛАСЕН/СЪГЛАСНА.

МОЛЯ, ОТГОВОРЕТЕ СПРЯМО СТАНДАРТНИЯ ВИ НАЧИН НА ЖИВОТ, ИЗКЛЮЧВАЙКИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛОЖЕНИ ОТ НАСТОЯЩАТА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ.

0-ИЗОБЩО НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН/СЪГЛАСНА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-НАПЪЛНО СЪГЛАСЕН/СЪГЛАСНА
Стремя се да се храня здравословно
Спортувам редовно
Това как изглеждам е много важно за мен
Редовно следя актуалните събития
Участвам в различни социални инициативи на местно ниво (в квартала, града)
Участвам в благотворителни инициативи
Посещавам редовно ресторанти, заведения за хранене и развлечение
Имам хоби, което практикувам активно
Много често пътувам в страната на почивка/екскурзия
Много често пътувам в чужбина на почивка/екскурзия
Обичам да готвя вкъщи
Често посещавам концерти/театрални постановки/изложби
Чета редовно художествена литература
Срещам се с приятели поне веднъж седмично извън вкъщи
Посещавам МОЛ повече от 3-4 пъти месечно
Често пазарувам стоки и услуги през интернет

КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ НАПРАВИХТЕ ОНЛАЙН ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА? МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ ВСЯКО, КОЕТО СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС

Повече от един отговор

ОТКЪДЕ ЧЕРПИТЕ ИНФОРМАЦИЯ И МНЕНИЯ ЗА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПОКУПКА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПОКУПКАТА Е ОНЛАЙН ИЛИ В РЕАЛЕН МАГАЗИН?

Повече от един отговор

ОБИКНОВЕНО КОЛКО ЧЕСТО РАЗГОВАРЯТЕ СЪС СВОИТЕ БЛИЗКИ И ПОЗНАТИ ЗА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ?

КОГАТО РАЗГОВАРЯТЕ СЪС СВОИТЕ БЛИЗКИ И ПОЗНАТИ ЗА РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ВИЕ ИМ:

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА НА КОЛКО ХОРА СТЕ СПОДЕЛИЛИ ЗА НОВ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА?

В СРАВНЕНИЕ С ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ, КОЛКО Е ВЕРОЯТНО НЯКОЙ ДА ВИ ПОИСКА МНЕНИЕТО ЗА НОВ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА?

В РАЗГОВОР ОТНОСНО НОВ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА Е ПО-ВЕРОЯТНО:

В РАЗГОВОР ЗА НОВ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ СЕ СЛУЧВА ПО-ЧЕСТО?

В ОБИЧАЕН РАЗГОВОР С ВАШИ БЛИЗКИ И ПОЗНАТИ ЗА НОВИ ПРОДУКТИ / УСЛУГИ:

КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ СТЕ ЗАКУПИЛИ ОНЛАЙН ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА:

Повече от един отговор

ПРОДУКТИ В КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ СТЕ ПРЕПОРЪЧВАЛИ НА БЛИЗКИ/ПОЗНАТИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА:

Повече от един отговор

КОЛКО ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАТЕ СЛЕДНИТЕ? МОЛЯ, ДАЙТЕ ВАШИТЕ ОТГОВОРИ ЗА ВСЕКИ РЕД.

Всеки ден
Няколко пъти седмично
1-2 пъти седмично
По-рядко
Никога
Телевизия
Радио
Новинарски сайтове
Социални мрежи
Форуми и онлайн общности
Специализирани сайтове
Вестници, списания и др. печатни издания
Блогове
Видео портали (Youtube, Vbox7 и др.)
Услуги за видеострийминг – Netflix, HBOgo, Amazon Prime, Apple TV и др.
Услуги за музикален стрийминг – Spotify, Tidal и др.

СЕГА ОСТАВАТ НЯКОЛКО ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСА

  ВАШИЯТ ПОЛ Е?

  КАКВА Е ВАШАТА ВЪЗРАСТ?

  В КОЯ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ПОПАДАТЕ?

   

  КОЯ Е НАЙ-ВИСОКАТА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОЯТО ИМАТЕ?

  ВИЕ СТЕ:

  НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, В КОЕТО ЖИВЕЕТЕ, Е:

  КАКВО Е ВАШЕТО СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ?

  БРЕМЕННОСТ И ДЕЦА. МОЛЯ, ОТБЕЛЕЖЕТЕ ВСИЧКО, КОЕТО СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС.

  ОТБЕЛЕЖЕТЕ В КОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ПОПАДАТ ДЕЦАТА В ДОМАКИНСТВОТО ВИ И КАКЪВ Е БРОЯТ ИМ

  СРЕДЕН МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ДОМАКИНСТВОТО

  РАЗПОЛАГАЕМ СРЕДЕН МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ДОМАКИНСТВОТО (НЕТЕН ДОХОД СЛЕД ДАНЪЦИ)

  МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ ПРИБЛИЗИТЕЛНО КАКЪВ ПРОЦЕНТ ОТ МЕСЕЧНИТЕ ВИ ДОХОДИ ХАРЧИТЕ ЗА ХРАНА?

  Запишете %

  Благодарим Ви, че попълнихте тази анкета. Ако желаете, бихте могли да се регистрирате в онлайн панела на Market LINKS, където можете да участвате и в други анкети срещу възнаграждение. Към регистрацията https://bit.ly/32Qkt1F.

   

  Моля, натиснете бутона "Край" за да завършите анкетата!

  Назад Напред Край
  Изпращане...